Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Duurzaamheidsreis Mondial Movers

Duurzaamheidsreis Mondial Movers

Ter gelegenheid van de Dag voor de Duurzaamheid (10 oktober) hebben de directies van de Mondial Verhuisbedrijven dit jaar een bezoek gebracht aan de kartonfabriek van Smurfit Kappa Cartomills in Groot-Bijgaarden bij Brussel.

Het bezoek stond geheel in het teken van de duurzaamheidsdoelstellingen, zoals die door zowel Mondial Movers als SK-Cartomills worden gesteld. Mondial Movers koopt al jaren verhuisdozen in bij SK-Cartomills en heeft de eisen die aan de dozen gesteld worden de afgelopen jaren steeds bijgesteld. Nu was het moment gekomen dat de verhuizers met eigen ogen te zien kregen hoe de verhuisdozen gefabriceerd worden en of er daadwerkelijk sprake is van een duurzaam productieproces.

Al snel bleek dat inderdaad bij Smurfit Kappa duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een rode draad door het bedrijf loopt. Niet alleen is er op grote schaal sprake van recycling van karton, maar ook krijgt het personeels- en veiligheidsbeleid volop aandacht. Uit een presentatie van plantdirecteur Bart de Putter bleek dat dit beleid door de gehele SK organisatie onderschreven wordt en dus niet alleen in zijn fabriek zichtbaar is.

Omdat het bewijs nu wel geleverd is dat Mondial Movers en SK-Cartomills elkaar op duurzaamheidsgebied goed aanvoelen, kon Commercieel Directeur Jan Hartsuiker de door Tom Stuij voorgelegde Leveranciers Gedragscode van Mondial Movers zonder problemen onderteken.

SK-Cartomills is hiermee opgenomen in de lange lijst van toeleveranciers, die sinds de introductie in 2009, deze code hebben ondertekend en daarmee aangeven serieus werk te maken van MVO in hun totale invloedssfeer.

Aansluitend aan het bezoek aan Groot-Bijgaarden is de Mondial Movers afvaardiging doorgereisd naar Mechelen, waar overnacht is één van de duurzaamste hotels van België, het Patershof. Dit hotel is gevestigd in een laat gotische kerk en klooster waarbij het originele gebouw zoveel als mogelijk gespaard is terwijl toch het comfort van een luxe hotel geboden kan worden aan de gasten.