Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

CO2neutraal is in zicht, 50% verminderd.

Co2neutraal opereren is een van de doelstellingen die Mondial Movers zich jaren geleden gesteld heeft. Het vermijden van CO2-uitstoot behoort tot het milieuvriendelijke beleid dat Mondial Movers, de vriendelijke verhuizer van Nederland, voert.

Co2neutraal mondial movers

Vanaf 2009 wordt de uitgestoten CO2 gecompenseerd via Soil and More. Soil and More is geen handelaar in Co2-rechten, maar verdient de rechten door het realiseren van composteringsprojecten in die gebieden op de wereld die daadwerkelijk geholpen zijn met een verbeterde grondstructuur, gekoppeld aan een systeem waarbij zowel lokale werkgelegenheid wordt gecreëerd als ook een nuttig gebruik gemaakt wordt van de afvalstroom uit de lokale land- en tuinbouw.

Het is Mondial Movers gelukt om haar streven tot CO2neutraal ondernemen flink kracht bij te zetten. Dit wordt wel duidelijk als er gekeken wordt naar de uitstoot en de jaarlijkse procentuele besparingen. Sinds 2010 is de veroorzaakte uitstoot met 50% afgenomen! Een belangrijke besparing is ingezet bij de introductie van elektrische voertuigen, maar natuurlijk wordt er bij alle facetten van het zakendoen stilgestaan bij de gevolgen voor het leefmilieu.

Onderstaand de resultaten van het kantoor van Mondial Movers in Alblasserdam.

Jaar Uitstoot CO2 Verandering
2009 46 ton 0
2010 52 ton +13%
2011 43 ton -17,3%
2012 39 ton -9,3%
2013 31 ton -20,5%
2014 26 ton -16,2%