Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Audit veiligheid en milieu bij Mondial De Haan

WIMMER Bedrijvenadvies voert audits uit onder de Mondial verhuisbedrijven betreft veiligheid en milieu. Het doel is om onze opdrachtgevers te kunnen garanderen dat de verhuiswerkzaamheden op een correcte manier worden uitgevoerd. Bedrijfsadviseur Wim Giesselbach bezocht gisteren Mondial De Haan Verhuizingen en toetste hoe het verhuisbedrijf uit Alblasserdam omgaat met arbo- en milieumanagement.

Veiligheid

Bij de uitvoering van projectverhuizingen wordt veel aandacht besteed aan het aspect veiligheid. Dit uit zich in de vorm van draaiboeken, start/werk inspecties, het vermelden van risico’s op de werkbon en het uitvoeren van werkplekinspecties. De RI&E zal dit jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Milieu

Bij de operationele werkzaamheden op kantoor is er voldoende aandacht voor het milieu. Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en afval wordt gescheiden ingezameld. Toner cartridges worden gerecycled. Dozen en kratten worden hergebruikt.  Het wagenpark voldoet voor 30% aan de Euro 5 norm. Er blijven altijd actiepunten, zoals het opnieuw vaststellen van milieutaakstellingen en het meten van milieuprestaties.
WIMMER Bedrijvenadvies concludeert dat Mondial De Haan Verhuizingen handelt volgens de door Mondial Movers gestelde eisen op het gebied van kwaliteit.