Waarom wel een reisverzekering en geen verhuisverzekering?

verhuisverzekering Mondial Movers

Als een Nederlander op vakantie gaat doet hij dat goed verzekerd en hij heeft een reisverzekering afgesloten. Het zou zonde zijn als de camera of zonnebril beschadigd wordt tijdens de reis. Dat de reisverzekering in een behoefte voorziet blijkt wel uit de aantallen claims die na de vakantie ingediend worden.

Wat veel minder bekend is, is dat er ook een All-Risk Verhuisverzekering kan worden afgesloten als men gaat verhuizen via Mondial Movers
De dekking voor een verhuizing binnen Nederland loopt standaard tot € 100.000,00 zodat 95% van de inboedels zonder bijverzekeren verhuisd kan worden. Omdat er door de Mondial verhuisbedrijven voor iedere particuliere binnenlandse verhuizing een All-Risk Verhuisverzekering is afgesloten kan er een beroep op gedaan worden als er tijdens de verhuizing schade is ontstaan aan de inboedel. Het maakt niet uit wie de schade veroorzaakt heeft, de verhuizers, de opdrachtgever of de familie of buurman die komt helpen. Ook zijn de spullen verzekerd die tijdens de verhuizing met de luxe auto alvast naar de nieuwe woning worden gebracht.

Om de kosten voor de klant laag te houden is er een Eigen Risico van € 150,00 per gebeurtenis.

Wat is verzekerd : Verzekerd is de inventaris tijdens een verhuizing binnen Nederland. Maximale waarde van de inventaris is € 100.000,- Zolang de schade niet opzettelijk wordt toegebracht is er dekking. Uitgebreide voorwaarden staan op het verzekeringscertificaat dat de klant krijgt toegezonden. Als het beschadigde inventarisdeel een dagwaarde heeft die hoger is dan 40% van de nieuwwaarde wordt er uitgekeerd op basis van nieuwwaarde. Als de reparatiekosten lager zijn dan vervangingskosten wordt er uitgekeerd op basis van de reparatiekosten.

De dekking begint op het moment dat de verhuizing start met het inpakken van de inventaris en eindigt als de inventaris weer uitgepakt is.

Om misverstanden over de termijn te voorkomen hanteert de verzekeringsmaatschappij als periode van dekking 1 week voorafgaand aan de verhuizing tot 1 week na de verhuisdatum. Uitzonderlijke gevallen kunnen worden besproken.

Als er een buurman komt helpen voorafgaand aan de verhuizing en een doos met serviesgoed laat vallen, dan is het verzekerd. Als de verhuizers iets beschadigen is het verzekerd en als de klant zelf na de verhuizing een schilderij op wil hangen en het laat vallen is dat ook verzekerd!

Als er een verhuizing geboekt wordt via een Mondial Verhuisbedrijf, dan krijgt de opdrachtgever nog voor de verhuizing het officiële verzekeringscertificaat via de mail toegezonden.

Mooi is dat claims ook kunnen worden ingediend bij Mondial Movers, afdeling assurantie. Postbus 91, 2950 AB Alblasserdam. Na het aanmelden krijgt de claimer nadere instructies en Mondial Movers zet zich in om de verzekerde bij te staan in een vlotte afwikkeling van de claim.

Al met al een voor Nederland (en waarschijnlijk Europa) unieke vorm van zekerheid die aan de opdrachtgevers geboden wordt.