Overheid, de referenties

De overheid heeft gekozen voor Mondial Movers. Hieronder vindt een overzicht van overheidsinstellingen waarmee recentelijk is samengewerkt

Tweede Kamer

Ministerie van Defensie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Belastingdienst

Gemeente Assen

Gemeente Den Haag

Gemeente Drechtsteden

Gemeente Groningen

Gemeente Rotterdam

Ministerie van Justitie

Ministerie van OCW

Ministerie van EL&I

Gemeente Purmerend

COA

Doc Direct

Staatsbosbeheer

Deelgemeente IJsselmonde

Nederlands Forensisch Instituut

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

Openbaar Ministerie

Dienst Justitiële Inrichtingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Raad voor de Rechtspraak

Raad van de Kinderbescherming

Dienst terugkeer en vertrek

Dienst Wonen

Overheid Rijk

De overheid hanteert strikte normen voor wat betreft eisen aan de samenwerking. Mondial Movers is een partner van zowel de Rijksoverheid als de lagere overheden. Projecten in opdracht van de overheid zijn correct en tot volle tevredenheid uitgevoerd. Wij zullen u graag in contact brengen met vertegenwoordigers van de overheid die daarover een uitspraak willen en kunnen doen.