Projectverhuizer, de gecertificeerde opleiding

Mondial Movers

Projectverhuizer van Mondial Movers is een expert op het gebied van projectverhuizingen.

Vaak wordt bij Europese Aanbestedingen in het kader van de kwaliteitseisen door de aanbestedende partij gevraagd naar het PPV-certificaat of het kunnen aantonen van kwaliteit op basis van PPV-gelijkwaardig. Dit in het kader van de Non-discriminatie regels.

Mondial Movers heeft hierop het volgende antwoord;

Onze verhuizers hebben de opleidingen tot projectverhuizer gevolgd. De opleiding tot projectverhuizer  wordt gegeven door het Verhuiscollege, een onderdeel van de “Erkende Verhuizers”. Vaak wordt voor de kwaliteitseisen bij een projectverhuizing verwezen naar de “PPV-eisen” die gelden voor leden van de PPV. Onze organisatie is geen lid van de vereniging PPV, maar voldoet natuurlijk wel aan hoge kwaliteitseisen. Door verregaande kwaliteitsbeheersing en -controle overstijgen wij, in de dagelijkse praktijk, de eerder genoemde minimale eisen bij aanbestedingen.
Wij hebben onze kwaliteit op het gebied van projectverhuizingen door een onafhankelijke auditor voor u laten toetsen.

Op verzoek kunnen wij onze opdrachtgevers het rapport van de toetsing aan de genoemde criteria op het gebied van projectverhuizingen doen toekomen. En natuurlijk speelt de opgeleide projectverhuzier een grote rol  bij het vasthouden van de gewenste kwaliteit.

projectverhuizer mondial movers