Certificaten en Verklaringen

Mondial Movers

Mondial Movers beschikt over een uitgebreid managementsysteem, dat alle facetten van het sturen en beheersen van de onderneming omhelst.

Het managementsysteem is opgebouwd volgens diverse certificeerbare normen, zoals die o.a. uitgegeven zijn door NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut. We beschikken over alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke certificaten.

U komt het gebruik van de managementsystemen door onze hele bedrijfsvoering tegen, zo zijn bijvoorbeeld de medewerkers allemaal in het bezit van minimaal een VCA-basis diploma als aanzet tot een goede veiligheidsbeleving op de werkvloer conform OHSAS 18001. Ook heeft Mondial Movers haar eigen opleidingen ontwikkeld (waaronder die voor de Handyman, de ICE(ergonomie) verhuizer, de Zorgverhuizer en de Servicemedewerker) in het kader van zowel ISO 9001 als IiP. De auto’s, het energieverbruik en de materiaalkeuze wordt natuurlijk enorm beïnvloed door de ISO 14001 milieunorm.

Mondial Movers heeft certificaten ontvangen conform:

ISO 9001, het kwaliteitsmanagementsysteem
ISO 14001, het milieumanagementsysteem
OHSAS 18001, het arbo-veiligheidsmanagementsysteem
IiP, het personeelsmanagementsysteem (door Investors in People Nederland)
Kwaliteitsnorm Criteria Projectverhuizers