Maatregelen Mondial Movers in verband met coronavirus
Logo klantenvertellen.nl

9,3 score 100% aanbeveling

Certificaten en Verklaringen

Mondial Movers beschikt over een uitgebreid managementsysteem, dat alle facetten van het sturen en beheersen van de onderneming omhelst.

Het managementsysteem is opgebouwd volgens diverse certificeerbare normen, zoals die o.a. uitgegeven zijn door NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut. We beschikken over alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke certificaten.

U komt het gebruik van de managementsystemen door onze hele bedrijfsvoering tegen, zo zijn bijvoorbeeld de medewerkers allemaal in het bezit van minimaal een VCA-basis diploma als aanzet tot een goede veiligheidsbeleving op de werkvloer conform OHSAS 18001. Ook heeft Mondial Movers haar eigen opleidingen ontwikkeld (waaronder die voor de Handyman, de ICE(ergonomie) verhuizer, de Zorgverhuizer en de Servicemedewerker) in het kader van zowel ISO 9001 als IiP. De auto’s, het energieverbruik en de materiaalkeuze wordt natuurlijk enorm beïnvloed door de ISO 14001 milieunorm.

Mondial Movers heeft certificaten ontvangen conform:

[su_accordion][su_spoiler title=”ISO 9001, het kwaliteitsmanagementsysteem” open=”yes” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]

ISO 9001 is de basis van het managementsysteem, een systeem zoals dat al sinds 1997 door Mondial Movers wordt gehanteerd.
Het kwaliteitsmanagementsysteem stelt ons in de gelegenheid een continue goede prestatie te leveren en bij te sturen op die punten die verbetering behoeven.
DEKRA Certification heeft de certificaten ISO 9001 voor Mondial Movers en alle Mondial Verhuisbedrijven afgegeven

Download hier de certificaten

Scope van ons managementsysteem luidt als volgt:

 • Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten;
 • Organisatie en participatie in (bedrijfsoverstijgende) activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven;
 • Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen; inclusief additionele activiteiten;
 • Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen en archieven volgens klantspecificaties;
 • Self-storage;
 • Transport en distributie van goederen;
 • Ontvangst, opslag en vrijage van douanegoederen.

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”ISO 14001, het milieumanagementsysteem” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Mondial Movers was, in 2005, het eerste bedrijf in de transportbranche dat het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 omarmde. Dit als middel voor beheersing van de milieurisico’s en als onderdeel van het streven de milieubelasting van het bedrijf en haar activiteiten te monitoren en zo mogelijk te verminderen

In de loop der jaren heeft het systeem haar kracht bewezen.
Ieder jaar wordt het systeem ge-audit door DEKRA, dat ook de certificaten voor Mondial Movers en alle Mondial Verhuisbedrijven  heeft afgegeven.

Download hier de certificaten

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”OHSAS 18001, het arbo-veiligheidsmanagementsysteem” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Mondial Movers BV beschikt over een ARBO managementsysteem volgens de OHSAS 18001 normen. Mondial Movers is hiervoor gecertificeerd door DEKRA.
Onderdeel van het ARBO Managementsysteem is de wijze van zekerstellen van de veiligheid op de werkplek.

De diploma’s volgens de VCA en de VCA certificeringen binnen de operationele verhuisbedrijven zijn een onderdeel van ons managementsysteem. Immers van opgeleide en gecertificeerde medewerkers mag verwacht worden dat zij oog hebben voor de veiligheid op de werkplek. Om een nog grotere zekerheid te verkrijgen over de werksituatie tijdens de verhuizing wordt er voor iedere verhuizing en zogenaamde Taak-Risico-Analyse uitgevoerd. De Taak-Risico-Analyse wordt uitgevoerd conform de eisen zoals binnen ons ARBO managementsysteem volgens OHSAS 18001 gesteld.
DEKRA Certification heeft de certificaten OHSAS 18001 voor Mondial Movers en alle Mondial Verhuisbedrijven afgegeven

Download hier de certificaten

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”IiP, het personeelsmanagementsysteem (door Investors in People Nederland)” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Al in 2003 heeft Mondial Movers het systeem Investors In People geimplementeerd in de bedrijfsvoering en het is geaudit en gecertificeerd door Investors in People Nederland.

Investors in People (hierna te noemen IiP) is een initiatief van Ministerie van Economische Zaken als keurmerk van strategisch personeelsbeleid. Mondial Movers heeft in 2005 het Certificaat van IiP ontvangen op basis van het streven te werken aan een continue verbeterproces en het waarderen van de inspanningen die de medewerkers leveren om de organisatie te verbeteren. Het certificaat bevestigt de planmatige en duurzame ontwikkeling van alle medewerkers. De ontwikkeling van medewerkers heeft een relatie met het realiseren van de organisatiedoelstellingen en het op peil houden of verbeteren van de prestaties van de organisatie. De directie en medewerkers van Mondial Movers zijn van mening dat opdrachtgevers en overige interne en externe relaties baat hebben bij een organisatiecultuur waarin persoonlijke, maatschappelijke en economische doelstellingen elkaar op de juiste wijze in evenwicht houden en bijdragen aan elkaars ontwikkeling. Om dit doel te bereiken zijn er de volgende stappen ondernomen

 • Het management beschrijft de strategie die gebruikt om de ontwikkeling van de medewerkers te ondersteunen om zo de prestaties van de organisatie te verbeteren.
 • De managers beschrijven de maatregelen die genomen worden ter bevordering van de ontwikkeling van de medewerkers
 • De medewerkers bevestigen dat de strategie en de maatregelen werkelijk gevolgd en doorgevoerd worden
 • De medewerkers bevestigen dat de organisatie zich daadwerkelijk ten doel stelt hun ontwikkeling te stimuleren.

Het mag duidelijk zijn dat in zo’n werkomgeving kwalitatief goede prestaties worden geleverd!

Download hier de certificaten

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”Kwaliteitsnorm Criteria Projectverhuizers” open=”no” style=”fancy” icon=”plus” anchor=”” class=””]

Vaak wordt bij Europese Aanbestedingen in het kader van de kwaliteitseisen door de aanbestedende partij gevraagd naar het PPV-certificaat of het kunnen aantonen van kwaliteit op basis van PPV-gelijkwaardig.

Dit in het kader van de Non-discriminatie regels.

Mondial Movers heeft hierop het volgende antwoord;

Onze verhuizers hebben de diverse opleidingen voor projectverhuizer gevolgd. Deze opleidingen worden gegeven door het Verhuiscollege, een onderdeel van de “Erkende Verhuizers”. Vaak wordt voor de kwaliteitseisen bij een projectverhuizing verwezen naar de “PPV-eisen”die gelden voor leden van de PPV. Onze organisatie is geen lid van de vereniging PPV, maar voldoet natuurlijk wel aan hoge kwaliteitseisen. Door verregaande kwaliteitsbeheersing en -controle overstijgen wij, in de dagelijkse praktijk, de eerder genoemde minimale eisen bij aanbestedingen.
Wij hebben onze kwaliteit op het gebied van projectverhuizingen door een onafhankelijke partij voor u laten toetsen.

Op verzoek kunnen wij onze opdrachtgevers het rapport van de toetsing aan de genoemde criteria op het gebied van projectverhuizingen doen toekomen.

[/su_spoiler][/su_accordion]