Maatregelen Mondial Movers in verband met coronavirus
Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

ISO 14001 en OHSAS 18001

Op aangeven van de certificerende organisatie DEKRA is er binnen Mondial Movers een tussentijdse aanvullende audit uitgevoerd voor de toepassing van de managementsystemen ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (arbo-veiligheid). Door de specifieke controles en de uitkomst van de interne audits bij de in Mondial Movers deelnemende Mondial Verhuisbedrijven is het mogelijk gebleken de “scope” van de certificeringen uit te breiden.

De uitgebreide scope van de systemen luidt vanaf nu als volgt:

Coördineren van verhuiscontracten en het uitvoeren van bedrijfsoverstijgende activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven, alsmede het voorbereiden en laten uitvoeren van (inter)nationale verhuizingen en de opslag van verhuisgoederen.

Door de audit is onomstotelijk vastgesteld dat Mondial Movers niet alleen haar managementsystemen inzet voor de gebieden inkoop, verkoop en service, maar ook voor de daadwerkelijke operationele uitvoering van aan haar opgedragen verhuizingen. Mondial Movers is de eerste verhuisorganisatie die voor het volledige traject rondom verhuizingen is gecertificeerd.

Het ISO 9001 kwaliteitssysteem was al eerder toepasbaar verklaard voor de deelnemende Mondial Verhuisbedrijven, omdat de bedrijven ofwel participeren in de ISO 9001 multisite van Mondial Movers ofwel zelfstandig beschikken over een gecertificeerd ISO 9001 systeem.
Mondial Movers hanteert naast ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 ook de volledige geïmplementeerde systemen IiP (personeelsbeleid) en ISO 26000 (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).