Logo klantenvertellen.nl

9.0 score 100% aanbeveling

Keurmerk Sociale Onderneming: presentatie Global Goals Monitor

“Onze Mondial verhuisbedrijven hebben niet alleen een passie voor hun vak, ze zijn ook sociaal betrokken en spelen een rol in het maatschappelijk speelveld. De Global Goals Monitor van het Keurmerk Sociale Onderneming (KSO) heeft dat voor ons precies in beeld gebracht“, aldus Marcel de Waal (algemeen directeur van Mondial Movers) tijdens een online bijeenkomst van RCT Gelderland met als hoofdthema KSO. Mondial Movers is sinds 2020 gecertificeerd en heeft haar ervaringen tijdens een online experttafel gedeeld met bedrijven en organisaties die zich ook maatschappelijk inzetten.

Global Goals Monitor
Mondial Movers zet zich in voor vijf Sustainable Development Goals.

Vanuit Mondial Movers was ook Piet van der Wal aanwezig (eigenaar van de Mondial Waaijenberg Groep). Daarnaast gaf Gerard Geijtenbeek van Roldo Rent een presentatie. Roldo Rent is leverancier van duurzame verhuismaterialen aan Mondial Movers en is zelf ook bezig met het traject voor certificering.

Global Goals Monitor

André Visser, directeur van KSO Nederland, verzorgde de aftrap van de online bijeenkomst met een presentatie over het ontstaan van het keurmerk en de Global Goals Monitor als tool. Met de inzet van de Global Goals Monitor worden bedrijven ondersteund met het vormgeven en monitoren van het mvo-beleid. Een onafhankelijke partij voert de audits uit en brengt precies in kaart op welke manier er wordt bijgedragen aan de realisatie van de Sustainable Development Goals. Dit zijn de Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties als het gaat om thema’s als klimaat, werk, armoede en onderwijs.

Sustainable Development Goals

Mondial Movers is als landelijke verhuisorganisatie gecertificeerd voor het Keurmerk Sociale Onderneming. “De Mondial bedrijven zijn niet alleen vaktechnisch uitstekende bedrijven, de medewerkers en directies hebben ook het hart op de juiste plek zitten en zijn lokaal en regionaal betrokken bij allerlei activiteiten”, aldus Marcel de Waal. Dit varieert van inzet op het gebied van duurzaamheid (elektrisch vervoer), een inclusieve arbeidsmarkt tot aan het bestrijden van armoede en eenzaamheid met de Mondial Movers Foundation. “Als landelijke organisatie hadden wij de behoefte om de inspanningen die wij van nature al deden, goed in beeld te brengen: wat geven wij nu precies terug aan de maatschappij?”

Maatschappelijk aandeel

De bijdrage aan de samenleving wordt uitgedrukt in een zogenaamd ‘maatschappelijk aandeel’. KSO Nederland heeft berekend dat alle Mondial bedrijven in 2019 gezamenlijk een maatschappelijk aandeel van 1,6 miljoen euro hebben gerealiseerd. Hoe dit wordt berekend? Er wordt onder meer gekeken naar het aantal uren vrijwilligerswerk van directie/medewerkers, het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de hoogte van de sponsoring in geld en middelen. Na deze nulmeting blijft KSO Nederland de bedrijven de komende jaren volgen om te kijken hoe ze zich verder ontwikkelen.

Lees meer over het mvo-beleid van Mondial Movers.